Xamarin: sociale interactie via Facebook, Twitter en oAuth

Het onderstaande artikel beschrijft hoe je met namespaces in Xamarin (Xamarin.Auth, Xamarin.Social) connectie kunt maken met Facebook en onder andere berichten op je eigen wall kunt plaatsen.

http://visualstudiomagazine.com/articles/2014/07/01/be-more-social.aspx

In een eerder artikel werd de koppeling met Twitter beschreven:

http://visualstudiomagazine.com/articles/2014/04/01/using-oauth-twitter-and-async-to-display-data.aspx

Visual Studio: oData client code generator 2.0.0 release

Volgens onderstaand artikel is de oData client code generator 2.0.0 versie te downloaden.

http://blogs.msdn.com/b/odatateam/archive/2014/07/09/odata-client-code-generator-2-0-0-release.aspx

Het installatiepakket is op onderstaande URL te downloaden:

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/9b786c0e-79d1-4a50-89a5-125e57475937?SRC=Featured

Tevens staat op onderstaande pagina een uitgebreide uitleg wat oData is.

http://msdn.microsoft.com/nl-nl/data/hh237663.aspx